INFINITY

Neformální soudní instituce


Nezávislé soudnictví má nezpochybnitelný dopad na kvalitu demokracie. I proto je nezávislost soudů a soudců jedním ze stěžejních principů, které se objevují v pramenech ústavního či mezinárodního práva. Eroze demokracie jakožto téma, jež v současnosti rezonuje justici v Evropě, ukazuje, že fungování soudů ovlivňuje celá řada neformálních pravidel a praktik. Ty však nepatří mezi dominantní oblasti vědeckého výzkumu. Projekt INFINITY, financovaný grantem ERC Consolidator (2021–2026), si klade za cíl vyplnit mezeru v poznání tím, že neformální instituce jsou jeho hlavním tématem. Hlavní výzkumnou otázkou, kterou chce projekt zodpovědět je: jaká je role neformálních institucí v procesu eroze demokracie?

„Jak neformální soudní instituce ovlivňují fungování soudnictví? Za jakých okolností podporují demokracii a kdy naopak přispívají k jejímu úpadku?“

INFINITY aplikuje kombinaci srovnávací právní perspektivy a sociologických a politologických přístupů. Projekt zkoumá nejen negativní jevy jako nepotismus, klientelismus a genderovou segregaci, ale i pozitivní instituce, jako jsou mezinárodní sítě pro sdílení zkušeností, neformální etické panely, mentoringové skupiny pro ženy-soudkyně či ústavní zvyklosti nahrazující mezery v psané právní úpravě.

Porozumění těmto procesům je důležité, neboť neformální instituce mohou ovlivňovat kvalitu demokracie hned dvěma způsoby. Na jedné straně podporují a korigují nedokonalé formální instituce. Na straně druhé mohou některé neformální soudní instituce podrývat instituce formální a přispívat tak k úpadku demokracie. Tyto procesy jsou často stěží postřehnutelné, a proto je velmi náročné neformální instituce identifikovat a pochopit jejich fungování a dopady na kvalitu demokracie.

INFINITY proto zkoumá

Neformální vnitrosoudní instituce

zahrnující neformální praktiky v rámci soudnictví, jako jsou například schůzky correnti v Itálii nebo neformální kolegium předsedů krajských soudů v Česku

Neformální mezisoudní instituce

zahrnující neformální interakce mezi soudci a aktéry mimo soudnictví, jako jsou například politici a oligarchové (například klientelistické sítě soudců s oligarchy na Ukrajině)

Neformální mimosoudní instituce

existující mezi aktéry mimo soudnictví, jež mají dopad na soudnictví, například neformální dohody mezi politiky ohledně výběru soudců německého Spolkového ústavního soudu

Hlavní řešitel projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info