JUSTIN Visiting Researcher Programme

Máte zájem s námi spolupracovat? JUSTIN od roku 2018 nabízí Visiting Researcher Programme pro hostující akademiky/akademičky i studující v pokročilém stupni doktorského studia. Program je otevřen zejména výzkumníkům a výzkumnicím, které se zabývají činností soudů (vnitrostátních i mezinárodních), soudní nezávislosti, správou soudnictví, nebo se věnují ústavnímu právu, (mezinárodnímu) právu lidských práv, či demokratizaci.

Hostující výzkumní pracovníci mají prostor rozvíjet svůj vlastní výzkum a získat od členů Ústavu zpětnou vazbu v reakci na uspořádanou přednášku či seminář, v rámce kterého představí svůj projekt nebo chystanou publikaci. V závislosti na svém zájmu se mohou také podílet na chodu Ústavu – participovat na probíhajícím výzkumu s jednotlivými členy, účastnit se týdenních workshopů, kulatých stolů a debat k aktuální judikatuře, které Ústav pravidelně organizuje.

Všem hostujícím výzkumníkům v rámci možnosti zajistíme přístup do open office space a prostor fakultní knihovny.

Jak se přihlásit

Požadované dokumenty

  • Motivační dopis
  • Životopis
  • Návrh výzkumného projektu, dizertace, nebo chystaného článku
  • Plán výzkumného pobytu na Ústavu

Napište nám

Pokud máte o tenhle program zájem nebo znáte někoho, koho by mohl zajímat, neváhejte kontaktovat Katarínu Šipulovou na katarina.sipulova@law.muni.cz.

V minulosti na JUSTINu hostovali

Maroš Terkanič


Maroš vede odbor rezortních analýz na Analytickém centru Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky, jehož hlavní úlohou je vyhodnocování a návrh politik v gesci rezortu. Maroš se osobně věnuje otázkám lidských práv, tresního a občanského práva a fungování justice na Slovensku. V rámci svého výzkumného pobytu na ústavu se v roce 2023 soustředil na problematiku nezávislosti a důvěryhodnosti soudnictví.

Silvia Steininger


Silvia je výzkumnou pracovnicí na Institutu Maxe Plancka pro srovnávací veřejné právo a mezinárodní právo a postgraduální vědeckou pracovnicí na Hertie Centre for Fundamental Rights. V současné době dokončuje doktorské studium na téma odpor a odolnost regionálních lidskoprávních režimů na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu. Její pobyt na Ústavu v roce 2023 je součástí stipendia re:constitution, ve kterém zkoumá jak evropské vrcholné soudní instituce komunikují v době krize právního státu.

Jacopo Mazzuri


Jacopo je doktorandem veřejného práva na Právnické fakultě Florentské univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá soudní mocí v italském ústavním systému, se zvláštním zřetelem (v historické, komparativní a nadnárodní perspektivě) na soudcovskou samosprávu a postavení státního zástupce. Jacopo absolvoval svůj pobyt na Ústavu v roce 2022.

Nicole Štýbnarová


Nicole je doktorskou studentkou na Helsinské univerzitě a kandidátkou MPhil na Univerzitě v Oxfordu. Mezi její výzkumné zájmy patří migrační právo, lidská práva a mezinárodní právo soukromé. V rámci výzkumného pobytu v roce 2019 prezentovala práci Historical Argument of Equality of Sexes for Cultural Differentiating in Migration Law.

Monika Florczak-Wątor


Monika Florczak-Wątor je profesorkou ústavního práva na Katedře ústavního práva Jagellonské univerzity. Mezi její výzkumné zájmy patří srovnávací ústavní právo, axiologie a interpretace ústav, a ústavní teorie lidských práv a svobod. V rámci svého působení na Ústavu pro otázky soudnictví v roce 2019 se zaměřila na fungování institutu ústavní stížnosti v České republice.

Ana Shalamberidze


Ana je doktorskou studentkou v oblasti veřejného práva a správy soudnictví na Univerzitě v Tbilisi. Ana se ve svém výzkumu zabývá modely soudní samosprávy, a tím, jak je realizovaná správa soudnictví v Gruzii a dalších postsovětských zemích. Ana byla první hostující výzkumnicí na Ústavu v roce 2018.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info