Ústav pro otázky soudnictví

Ústav pro otázky soudnictví (JUSTIN – Judicial Studies Institute) je výzkumné centrum, které se zaměřuje na zkoumání vnitrostátních soudů, mezinárodních tribunálů a těles zapojených do správy soudů. JUSTIN zahájil svou činnost v září 2016 díky podpoře od Evropské výzkumné rady (ERC Starting Grant JUDI-ARCH, 2016-2021) věnované na výzkum zvyšující se důležitosti soudních rad a dalších forem soudcovské samosprávy v globalizujícím se právním světě.

Výzkumné zájmy

Nezávislost

Soudcovská nezávislost a odpovědnost

Důvěra

Důvěra v soudy a soudce

Transparentnost

Transparentnost a legitimita soudnictví

Judikatura ESLP

Legislativní reakce na judikaturu ESLP

Analýza

Analýza citací a naplňování rozhodnutí ESLP a lidskoprávních orgánů OSN na vnitrostátní úrovni

Záměrem JUSTINu je stát se celosvětově významným centrem výzkumu soudcovské samosprávy a jejího dopadu na právo, politiku a společnost. Dospět k převratným zjištěním na základě řady propojených mezioborových výzkumných projektů, jejichž předmětem bádání jsou soudy a soudci z pohledu právního, filozofického, politologického či sociologického a jejichž metody jsou jak kvalitativní, tak i kvantitativní.

Vedení ústavu

Publikace


Počet publikací: 252

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 26 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info