Neformální instituce v soudnictví: Klíč k pochopení soudů mimo psaná pravidla

Nové speciální číslo časopisu German Law Journal o neformálních soudních institucích symbolicky uzavírá první výzkumný záměr projektu INFINITY. Prostřednictvím devatenácti článků na více jako 360 stranách toto speciální číslo obohacuje poznání v dosud přehlížené oblasti neformálních institucí či praktik v oblasti soudnictví. Číslo reflektuje také poznatky ze speciálního pražského workshopu uspořádaného na podzim 2022 a zahrnuje úvodní vymezení, třináct případových studií zaměřených na neformality v různých státech a pět tematicky zaměřených článků propojující jednotlivé jurisdikce.

8. 3. 2024 Etienne Hanelt

Úvod od Kosaře, Šipulové a Urbánikové vysvětluje, jaký racionální základ za celým projektem stojí. Když se řeknou „neformální instituce“, oblast soudnictví pravděpodobně nebude to první, co vás napadne. Ale mělo by. Neformální instituce totiž velmi často vysvětlují rozdíl mezi tím, jak soudy fungují „na papíře“ a jak fungují doopravdy. Jinými slovy, výzkum neformalit do jisté míry překlenuje tradiční propast mezi „law in books“ a „law in action“. Neformální instituce, praktiky a jednotlivé neformální činnosti jsou v soudnictví ve skutečnosti všudypřítomné, není však vždycky snadné je identifikovat. Mohou přitom zahrnovat různé aktéry – ve většině případů hrají důležitou roli soudci, pak hovoříme o neformálních institucích vnitřních; existují ale také externí neformální instituce, které nějakým způsobem ovlivňují soudnictví, jejich aktéry však nejsou soudci; třetí kategorií jsou pak neformální soudní instituce smíšené zahrnující interakci soudců a vnějšími aktéry.

První část speciálního čísla podrobně vysvětluje, jak jsou neformální instituce vytvářeny a jak ovlivňují soudy. Leloup na příkladu Belgie popisuje trend směřující k formalizaci jakýchkoliv neformalit, které se v systému objeví. Kadlec s Blisou v českém kontextu odhalují přítomnost tzv. super-soudců. Někteří čeští soudci neformálně nashromáždili obrovskou moc nejen skrze formální rozhodování, ale také prostřednictvím podílení se na tvorbě legislativy, psaní odborných komentářů k ní či následnému školení na justiční akademii a další fórech. Byť titulek ‘Talks, Dinners, and Envelopes at Nightfall’ zní trochou jako název nového thrilleru, nenechte se zmást – titulek přesně vystihuje problematické neformální praktiky na německém ústavním soudu, které analyzuje Steininger. Od O’Briena se dozvídáme, jak „soft“ standardy nadnárodních a mezinárodních organizací v Irsku vedly k odklonu od neformálních systémů správy soudnictví v oblastech chování soudců a jmenovacích procesů. Irsko se v tomto ohledu jednoznačně přiklonilo ke kontinentálnímu formálnímu modelu. Iglesias a Bustos Gisbert ukazují, jak si téměř každý kandidát na soudcovskou funkci ve Španělsku „najme kouče“ – obvykle soudce – aby se dokázal dostatečně připravit na složité vstupní přezkoušení. Velmi problematické je, že těmto koučům kandidáti obvykle platí „na ruku“ v hotovosti, což vytváří systém, v němž jsou budoucí soudci (a státní zástupci) svědky korupčních praktik hned při prvním přímém kontaktu s justicí. Jestli nějaký systém ztělesňuje neformalitu, pak je to Británie, o níž píše Turenne. Avšak ani lamanšský průliv, ani Brexit nedokázali v posledních dekádách zastavit evropský tlak na formalizaci. Přesto si však tamní systém zachovává typickou britskou neformálnost, hluboce zakořeněnou ve staletých konvencích.

Případové studie ve druhé části speciálního čísla se věnují vztahu mezi neformálnostmi v soudnictví a síle či erozí demokracie. Benvenuti ukazuje, jak neformální instituce přispěly k politikaření v rámci italské rady soudnictví. Rumunská krize právního státu vedla k mobilizaci soudcovských organizací a neformální komunikace podnítila strategické užívání mechanismu předběžných otázek k Evropskému soudnímu dvoru (Doroga a Bercea). Šipulová a Spáč na příkladu Slovenska demonstrují, jak různé reformy sice uchránily soudnictví od útoků politických složek moci, avšak současně zachovaly hierarchický a korupční justiční systém, neboť soudci si nedostatečně internalizovali základní principy jako je soudcovská nezávislost. V Maďarsku jsou formální instituce nástrojem k cílům, které právě odhalují neformální instituce – kombinace „gatekeepingu“, „chanellingu“, „cukru a biče“ a „záchranných brzd“ zajišťuje výsledky, které si Orbánův režim přeje (Vincze). Naproti tomu v Izraeli Lurie nachází určité „neviditelné pojistky“, které pomáhají chránit nezávislost soudů. Tyto pojistky se přitom naplno projevily v nedávné izraelské krizi právního státu. V Gruzii se "justiční oligarchové" zmocnili soudní rady a ovládli soudy prostřednictvím pyramidového systému (Tsereteli). A konečně na Ukrajině se po Euromajdanu podařilo oživit občanskou společnost, která se stala neformálním aktérem pokusů o reformu do té doby velmi zkorumpovaného soudnictví (Lashyn, Leshchyshyn & Popova).

Třetí a poslední část speciálního čísla překračuje jednotlivé případy, konkrétní problémy na abstraktní rovině propojuje a věnuje se jejich společným jmenovatelům. Kosař a Vincze srovnávají neformální instituce s tím, co se běžně nazývá "ústavní zvyklosti" či „ústavní konvence“. Dozvídáme se, proč by ústavní zvyklosti měly být považovány za podtyp neformálních institucí. Hamřík se zabývá některými klíčovými aktéry neformálních institucí a praktik: kolektivními orgány, jako jsou soudní rady, ale také jednotlivci, jako jsou předsedové soudů, předsedové soudních senátů a soudní úředníci. Leloup analyzuje nadnárodní aktéry jako hnací síly formalizace. Proč různé nadnárodní či mezinárodní organizace tolik doporučují formalizaci různých procedur a jak bychom to měli hodnotit? Zatímco mnoho případových studií podrobně popisuje negativní dopady neformálnosti, Smekal poukazuje na ty pozitivní. Co znamená, že neformální instituce mají pozitivní dopad, jak to poznáme a za jakých okolností to platí? Šipulová a Kosař se na závěr věnují vztahu mezi neformálními institucemi a úpadkem či erozí demokracie. Ačkoli se často uvádí, že formalizace nás před úpadkem demokracie uchrání, podle autorů sama o sobě nestačí, zejména pokud v soudnictví přetrvává propast mezi právní úpravou a skutečnou praxí.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info