Workshop projektu INFINITY v Praze

Co jsou to neformální instituce, jak ovlivňují fungování soudů či jaký je jejich vliv na kvalitu demokracie – to byly některé z témat, nad kterými tým sdružený pod projektem INFINITY diskutoval s více než dvaceti hostujícími experty během workshopu, jenž se konal v malebném prostředí vily Grébovky v Praze.

listopad 2022 Etienne Hanelt

Pražský workshop byl jedním z milníků grantového projektu Davida Kosaře Horizon 2020 ERC Consolidator Grant na téma „Informal Judicial Institutions: Invisible Determinants of Democratic Decay“ (2021–2026), konkrétně jeho části zabývající se konceptualizací a mapováním neformálních soudních institucí napříč třinácti jurisdikcemi. Mezi ty spadají jak „staré“ (Belgie, Německo, Irsko, Itálie, Španělsko) a „nové“ státy Evropské unie (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko), tak země mimo EU (Anglie, Gruzie, Izrael, Ukrajina). Zastoupeny jsou tedy kontinentální i angloamerická právní kultura.

Z jednotlivých příspěvků vyplynulo, že neformální jevy existují či mají vliv na soudech v mnoha zemích. Může se jednat o neformální sítě pro přípravu justičních kandidátů na závěrečné zkoušky, kanály politického vlivu na rozhodování soudů, střádání vlivu v justici elitními soudci nebo politické aktivity soudcovských asociací. Ne všechny jsou nutně negativní – soudy a soudci mohou také například neformálně budovat vztahy s veřejností či „otěže“, kterými usměrňují demokracii a vládu práva v politicky nestabilním prostředí.

Všechny neformální instituce, ač různorodé, měly společnou obtížnou uchopitelnost. Možná i proto, že přizvaní experti pocházeli z různých akademických prostředí (právo, sociologie, sociologie práva či politologie), při konceptualizaci neformálních institucí vznikaly mnohé spory. Diskutovalo se jak o definici „neformálnosti“, tak o odlišení institucí od praktik či izolovaných jevů a událostí.

Výsledkem diskusí bylo zjištění, že neformální soudní instituce neslouží pouze jako náhrada chybějících institucí formálních. Neformální instituce naopak vznikají také v systémech s bohatou či zbytnělou regulací, někdy dokonce jako její přímý důsledek. Neformální praktiky se pak mohou s formálními pravidly střetávat, záměrně je podkopávat, ale mohou jejich fungování také doplňovat či zlepšovat a zvyšovat tak odolnost soudů vůči útokům na jejich nezávislost. Ačkoliv mnohé systémy čelí tlaku na postupnou formalizaci, mezi jednotlivými zeměmi stále panuje řada rozdílů. V některých systémech jsou neformální instituce považovány za nedělitelnou součást identity, v jiných zase spíš za vadu, která přináší nežádoucí následky a odolává pokusům o nápravu.

Koncepty článků zúčastněných expertů budou dále využity jako stavební kameny pro další konceptuální a průřezové články členů týmu INFINITY. Společně pak budou všechny publikovány ve zvláštním vydání časopisu na konci roku 2023.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info