Věda otevřená studujícím

Ústav pro otázky soudnictví (Judicial Studies Institute, zkráceně JUSTIN) uspořádal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity svůj první JUSTIN Open Day, neboli den otevřených dveří na Ústavu. Seznamoval studující s vědou a příležitostmi, které při studiu mají, se získáváním mezinárodních zkušeností a s možnostmi zapojení do výzkumných aktivit. Diskuse v menších skupinkách často směřovaly k studiu na Oxfordu, k nástrahám v publikovaní i k financování vědy a doktorského studia.

květen 2023 Petra Pichaničová

O tom, že právo nemusí být jen teorie nebo praxe v advokacii a na soudech, se přesvědčili studující z Právnické fakulty MU. Ústav pro otázky soudnictví připravil první ročník dne otevřených dveří. „Cílem akce bylo pomyslně otevřít „páté patro“ fakulty, kde sídlíme, a zprostředkovat setkání celého výzkumného týmu Ústavu se studujícími na fakultě. Do výuky na univerzitě je zapojena jen část z nás, někteří členové Ústavu navíc působí v zahraničí, a proto jsou možnosti takových setkání spíš menší,“ uvedla Katarína Šipulová, vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví. Ústav je na fakultě primárně výzkumným tělesem a tvoří ho mezinárodní tým zabývající se neformálními institucemi v soudnictví, aktuálně v rámci projektu INFINITY financovaného grantem Evropské komise.

Ústav nechal studující nahlédnout do historie svého vzniku, každodenních aktivit a života v akademii. „Práce ve vědě nemusí být zdaleka tak rigidní, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ano, je to činnost plná intenzivního čtení a psaní, ale na druhou stranu se také setkáváme na různých výzkumných seminářích a workshopech a podílíme se i na výuce na předních světových univerzitách. Vyžaduje to flexibilitu a cestování na konference, nebo cesty do terénu za sběrem dat a nahráváním rozhovorů,“ dodala Katarína Šipulová.

Formát Q&A v menších skupinách vytvořil prostor pro individuální dotazy. Zájem byl zejména o témata spojená se studiem v zahraničí, a to na univerzitách jako je Oxford, nebo Středoevropská univerzita. Mluvilo se také o možnostech pokračování v doktorském studiu a studentské participaci na výzkumných aktivitách. „Tímto způsobem chceme ukázat cestu aktivním studentům a studentkám, kteří mají chuť a ambici poznávat svět kolem sebe. Cesta k velkým projektům, s podporou národních i evropských institucí často začíná již v průběhu studia, v neformálních sítích a mimoškolních aktivitách. Studující mají prostor zapojit se do vědy také v aktuálně řešených vědeckých projektech na univerzitě, a my chceme ukázat, že Právnická fakulta není výjimkou,“ řekl David Kosař, vedoucí Katedry ústavního práva a politologie MU a dvojnásobný držitel prestižního ERC grantu.

Ústav pro otázky soudnictví studentům a studentkám již nyní nabízí zapojení do výzkumného projektu INFINITY a dalších aktivit týmu, a to hlavně ve formě tzv. „pomvědů“ (pomocné vědecké síly). V průběhu akademického roku mají studenti možnost účastnit se výzkumných seminářů, vyzkoušet si práci s daty a přípravou rešerší k výzkumným otázkám. „V poslední době to byla zejména práce na kódování dat pro výzkum soudcovské samosprávy nebo přepis polostrukturovaných rozhovorů k výzkumu neformálních vlivů v soudnictví. Nicméně pokud má někdo zájem, je možné zapojit se i do více provozních věcí či editace série Working Papers nebo třeba do správy sociálních sítí,“ sdělil své zkušenosti student Právnické fakulty Jakub Novák. Dodal, že „pomvědovaní“ jako zkušenost stojí za to. Doporučuje si však před prací na konkrétním ústavu či katedře aspoň přibližně zjistit, čemu se daný tým či akademik věnuje a s kým spolupracuje, aby člověk nebyl pak překvapený.

Akce měla mezinárodní dosah a nabídla setkání s výzkumníky a výzkumnicemi z Velké Británie, Nizozemska, Slovenska i Německa. Svou pozornost vzbudila i mezi studenty a studentkami středních škol, kteří spolupracují na Moot Court projektu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info