Konference 2023

 • 7.-8.12. 2023 Workshop "Constitutional annual works-in-progress", UCD Centre for Constitutional Studies, Dublin, Irsko (vystoupení virtuálně)

  Michal Kovalčík - příspěvek "Constitutional Referrals: A Platform for Judicial Dialogue and Another Toolkit for Judicial Resistance"

 • 30.11.-1.12. 2023 Workshop "The European Court of Human Rights’ Response to Illiberal and Authoritarian Practices", Wissenschaftskolleg zu Berlin, Německo

  David Kosař - diskuze k příspěvku autora Joseph Finnerty "Kangaroos in Strasbourg: Appraising the ECtHR’s Response to Illiberal Practices Undermining Domestic Judicial Independence"

 • 30.11. 2023 Konference "Třicet let ústavního soudnictví", Fakulta sociálních studií Masarykovy university, Brno, Česko

  Katarína Šipulová a Alžbeta Králová - příspěvek "Meče, štíty a rytíři demokracie. Jak 30 let ústavního přezkumu formovalo vztah ÚS a Parlamentu"

 • 30. 11. 2023 Diskuze 'The Role of Chief Justices', International Network of Judicial Reformers. (vystoupení virtuálně)

  David Kosař - 'The Role of Chief Justices'

 • 8.-12.11. 2023 Workshop "Islands of Institutional Integrity", University of Chicago Law School, USA

  David Kosař - příspěvek "Chief Justices in Central Europe – Activation of the Supranational Level as a Gamechanger?"

 • 12.-13.10. 2023 Konference "Empowering domestic judiciaries", Eötvös Loránd University ELTE, Budapešť, Maďarsko

  Katarína Šipulová - úvodní slovo "Building a Resilient Judiciary"

 • 9.-10.10. 2023 Workshop "The Foundations of Institutional Authority", Dublin, Irsko

  David Kosař, Ondřej Kadlec (co-authored with Katarína Šipulová) - příspěvek "The Case for Judicial Councils as Fourth Branch Institutions"

  David Kosař - diskuze k příspěvku autora Eoin Carolan "Authority: the engine - and weakness - of the separtion of powers?"

  Ondřej Kadlec - diskuze k příspěvku autorů Demian Inglesias Seifert, Daniela Rodriguez Gutierrez a Eoin Carolan "Public opinion as (a) foundation of judicial independence: mapping the relationship between independence and public perceptions of the courts and their independence"

 • 5.-6.10. 2023 Kongres "Judicial Independence of International Courts: Current Challenges and Perspectives", Pompeu Fabra University, Barcelona, Španělsko

  David Kosař - příspěvěk "Internal judicial independence at international courts: Court presidents and registrars"

 • 29.-30.9. 2023 ECPR Workshop of the Standing Group on Law and Courts, University of Oslo, Norsko

  Michal Kovalčík – příspěvek “Transparency of the case assignment at the ECJ”

 • 18. 9. 2023 Kulatý stůl "Vznik národní lidskoprávní instituce (NHRI) v ČR: aktuální otázky“, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, Česká republika

  David Kosař - diskuze v panelu "Návrh novely zákona o veřejném ochránci práv ve vztahu k nárokům akreditace NHRI"

 • 15.-16.9. 2023 Workshop "Rule of Law and Rechtstaat under Pressure", University of Warsaw, Polsko

  Etienne Hanelt a Attila Vincze - příspěvek “A Hybrid Judiciary in a Hybrid Regime: A Case Study on Hungary”

 • 4.-7.9. 2023 ECPR General Conference, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

  Katarína Šipulová a David Kosař - vedení panelu "Informality and Institutional Design of Judicial Bodies"

  Katarína Šipulová, Lukáš Hamřík, Samuel Spáč a David Kosař - příspěvek "Judicial Self-Governance Index: The Role of Court Presidents in Judicial Governance"

  Etienne Hanelt - diskuze v panelu "Courts and Communication"

  Etienne Hanelt a Attila Vincze - příspěvek "A Hybrid Judiciary in a Hybrid Regime: A Case Study on Hungary"

  Etienne Hanelt - příspěvek "Getting Article 7 Done: Coalition-building against Hungary in the European Parliament"

  Attila Vincze - diskuze v panelu "Informal Presidential Politics"

 • 3.-6.9. 2023 Konference UACES, Queen's University Belfast, Velká Británie

  Lukáš Hamřík - příspěvek "Judicial Leadership at the CJEU"

  Lukáš Hamřík - vedení panelu "Challenging or Upholding the Rule of Law?"

 • 8.-12.7. 2023 Konference "Constitutional Heroines", Queenstown, Nový Zéland.

  David Kosař a Katarína Šipulová - příspěvek "Czech Constitutional Heroines"

 • 3.-5.7. 2023 Konference ICON-S, Wellington, Nový Zéland.

  David Kosař - příspěvek "Court-Hoarding"

  Katarína Šipulová - příspěvek "Unpacking the courts"

  David Kosař - účast na zájmové skupině "Separation of Powers"

  Katarína Šipulová - účast na zájmové skupině "Informal Institutions"

  Katarína Šipulová a David Kosař - účast na panelu "Multi-Textual Constitutions in the World"

 • 2. 7. 2023 Workshop "The Chief Justices in Comparative Perspective", Wellington, Nový Zéland.

  David Kosař - spolupořádání workshopu s Rosalind Dixon

  David Kosař a Katarína Šipulová - příspěvek "Chief Justices in Central Europe"

 • 15.-16. 6. 2023 Workshop "Heads and Tails: Admissibility and Remedies at the European Court of Human Rights", Utrecht University, Nizozemí.

  Mathieu Leloup - "The duty to exhaust non-independent apex courts as effective remedies before the European Court of Human Rights"

 • 15. 6. 2023 Workshop "Empirical Legal Studies". Analytické centrum Ministerstva spravodlivost Slovenské republiky. Bratislava, Slovenská republika.

  Katarína Šipulová a Lukáš Hamřík - prezentace probíhajícího výzkumu "The position of Court Presidents in judicial (self-)governance"

 • 2. 6. 2023 Konference "(Un)doing Judicial Independence: Actor's strategies, institutions, and outcomes". Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles. Brusel. Belgie.

  Katarína Šipulová a David Kosař - "Judges as Agents of Change: Un(Doing)Judicial Independence in Czechia and Slovakia"

  Katarína Šipulová - diskuze k příspěvku autorky Vania Alvares "Judges associations and judicial independence: ASJP and the Portuguese case"

 • 1.-4. 6. 2023 Konference "Annual Meeting on Law and Society". The Law and Society Association. San Juan, Portoriko.

  Lukáš Hamřík - účast na "Early Career Workshop"

 • 25.-26. 5. 2023 Konference JAR-Association "Innovation in Judicial Systems: Human, Cyber and Beyond". School of Law, University Rome Tre, Řím, Itálie.

  Katarína Šipulová - pořadatelka panelu "Judicial Councils Revisited"

  Katarína Šipulová a David Kosař - prezentace článku "Judicial Councils as a Fourth Branch Institutions"

  David Kosař - panelová diskuze "Chief Judges and Chief Justices: Appointment, Role, Functions, Accountability, and Countries Peculiarities"

 • 24. 5. 2023. Konference "Co nám patří a co ne: 20 let NSS". Nejvyšší správní soud, Brno. ČR.

  David Kosař - úvodní slovo "Co nám patří a co ne v "koncertu soudních velmocí" (NS, NSS, ÚS, SDEU, ESLP)?"

 • 25.-28. 4. 2023. Workshop "Joint Sessions of Workshops", ECPR, Sciences Po Toulouse, Francie.

  Katarína Šipulová - spolupořádání s Øyvindem Stiansenem workshopu "Judicial Resilience and Democratic Decay"
                               - diskuze k příspěvku autorky Arnisa Tepelija "Was it though created in Her own image? Constituting judicial independence                                             through Europeanization in Albania"
                               - diskuze k příspěvku autora Leonardo Puleo "Judges against the government. Towards a typology of non-partisan opposition and                                  resistance"
                               - prezentace článku "Conceptualising Judicial Resilience"

  Samuel Spáč - diskuze k příspěvku autora Igor Logvinenko "Norms and Procedures: Courts and Democratic Backsliding in the United States"
                        - diskuze k příspěvku autorky Teodory Miljojkovic ": Irremovability of Judges - An Obstacle to the Judicial Resilience-Building?"
                        - prezentace článku "Capacity and willingness of Slovak judges to withstand attacks on the judiciary and protect democracy"

  David Kosař - diskuze k příspěvku autorky Yulia Khalikova "The power and the limits of international law under authoritarianism: Evidence from                                 a survey experiment"
                      - diskuze k příspěvku autorky Lydia Tiede "Judicial Tenacity in the Shadow of Backsliding"

  David Kosař a Katarína Šipulová - prezentace článku "Informal Judicial Institutions and Democratic Decay"

 • 18.-19. 4. 2023 Workshop "Judging and the Judiciary", Murray Edwards College, University of Cambridge, UK.

  David Kosař a Katarína Šipulová - "Court Presidents, Informality and Power"

  David Kosař - diskuze k příspěvku autorů Cristina Dallara, Carlo Guarnieri, and Patrizia Pederzoli "Judicial policy-making and independence in continental Europe"

  Katarína Šipulová - diskuze k příspěvku autora Matyas Bencze "Judicial Populism"

 • 3.-4. 4. 2023 "Defending Judicial Independence Through EU Judicial Remedies and the ECtHR", The CEELI Institute, Praha, ČR.

  David Kosař - diskuze na téma "Key developments in the case-law of the ECtHR since Ástráðsson (application no. 26374/18)"

  David Kosař - diskuze na téma "Advantages and shortcomings of defending judicial independence via EU judicial remedies and applications to the ECtHR"

 • 16.-17. 3. 2023 Workshop "Transition 2.0". Max Planck Institute for Comparative Public and International Law. Heidelberg, Německo.

  Katarína Šipulová a David Kosař - "Comparative court-packing"

 • 01. 03. 2023 Diskuzní seminář Právo na svobodu projevu soudce a jeho limity v kontextu důvěry v nezávislou a nestrannou justici, Nejvyšší soud České republiky, Brno. ČR.

  David Kosař - příspěvek "Svoboda projevu soudců v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva"

 • 16. 02. 2023 Diskuze "The Role of Lay Members of Judicial Councils in Making the Judiciary Independent and Accountable", International Network of Judicial Reformers, (vystoupení virtuálně).

  David Kosař - 'Non-Judges on Judicial Councils: (Self-)Perception Matters' [Nesoudci v soudních radách: na (sebe)vnímání záleží]

 • 02. 02. 2023 Konference 'A jogi érvelés és alternatívái' [Právní argumentace a její alternativy], Győr, Maďarsko.

  Attila Vincze - 'A jogrendszer zártsága és az alkotmányos konvenciók' [Jednota právního systému a ústavních konventů]

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info